top of page

Jesteśmy grupą przyjaciół. Połączyła nas potrzeba dawania, poszukiwanie piękna w każdym człowieku, poszukiwanie piękna w sztuce, szukanie tego co łączy…

Od wielu lat skutecznie działamy w obszarze kultury, dobroczynności i dialogu międzyreligijnego. Organizujemy koncerty, wystawy, pokazy filmowe. Gościliśmy Aleksandrę Bugaj, Antoninę Krzysztoń, Krzysztofa Jakowicza, Adama Struga, Jacka Kleyffa i wielu innych.

Szczególną postacią, która nas łączy jest osoba Samuela Willenberga: polsko-izraelskiego artysty, więźnia Treblinki, uczestnika Powstania Warszawskiego. Chcemy pokazywać go światu i nieść dalej jego przesłanie.

Ada Willenberg z Małgorzatą Łukasiewicz-Traczyńską i Mateuszem Środoniem, Cmentarz Żydowsk

Podziękowania

 • Dla Mateusza Środonia, za podzielenie się swoją fascynacją osobą Samuela Willenberga i zaproszenie do wspólnego działania; za konsekwencję i uparte dążenie do celu

 • Dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania Fundacji Dobry Grunt, widząc sens i możliwość skutecznego przeprowadzania naszych projektów: dla prawników, przyjaciół, pracowników MSZ;

 • Dla Ady-Krystyny Willenberg i śp. Samuela za przyjaźń i zaufanie do naszych pomysłów za pomoc i gościnność

 • Dla przyjaciół, szczególnie dla Małgorzaty Naimskiej, ale też wielu, wielu innych, którzy wspierali nas pomysłami, inspirowali, pokazywali nowe rozwiązania, kierowali do kolejnych ludzi, którzy chcieli nas wspomagać dobrą radą, wiedzą i doświadczeniem

 

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w powstawaniu wystawy Samuel Willenberg – Bohater Dwóch Narodów

 • grafikowi Kubie Marii Mazurkiewiczowi, za pomysły, cierpliwość i spokój,

 • Ani Styczyńskiej za szybkie, entuzjastyczne działanie w poszukiwaniu materiałów i źródeł, za otwartość,

 • Elżbiecie McIver za teksty angielskie,

 • pani Ewie Biernackiej, naszej niestrudzonej redaktorce, za błyskawiczne reagowanie na otrzymane od nas maile, 

 • Jerzemu Traczyńskiemu i Janie Wędrychowskiej za wzięcie na siebie całej masy obowiązków, za bycie tu i teraz

 • Krysi Willenberg, Orit i całej rodzinie Samuela, za pomoc w zdobywaniu materiałów, zdjęć, odpowiadaniu na niezliczone pytania

 • Krzysiowi Żurowskiemu za szybkie i sprawne przygotowanie materiału filmowego

 • Markowi Górskiemu za konsultacje merytoryczne

 • Magdalenie Pajkowskiej za długie rozmowy i wspólną wyprawę do Izraela.

 

Dziękujemy naszemu partnerowi Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego za zaufanie i pomoc, przede wszystkim pani dr Monice Polit za opiekę merytoryczną nad scenariuszem. Dziękujemy producentowi wystawy, firmie TRYKTRAK za dobre, terminowe działanie i niezawodność. Dziękujemy ks. prof. Józefowi Naumowiczowi, naszemu opiekunowi duchowemu za wspieranie nas słowem i modlitwą. Dziękujemy naszym bliskim, mężom i żonom, dzieciom, za cierpliwość, pomoc i wierne stanie u boku w czasie powstawania wystawy.

 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, a przede wszystkim firmie Geotest Sp. z o.o. za finansowanie projektu Samuel Willenberg - Bohater Dwóch Narodów.

Małgorzata Łukasiewicz Traczyńska

Prezes Fundacji Dobry Grunt

Nasz zespół

Organizacja i mecenat

ul. Wita Stwosza 59A

02–661 Warszawa

NIP: 521 389 13 85

Partnerzy

Mecenat

bottom of page